WPT, Podziękowania

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (Lower Silesian Incubator of Entrepreneurship)

Please note my sincerest esteem for the undertaking of many valuable initiatives that support the development of the academic enterprise (…)

prof. dr hab. Alina Wieliczko
Chairman for the Council DAIP

Krajska hospodarska komora, Referencje

Krajská hospodáŕská komora Královéhradeckoého kraje

(…) Szczególnie doceniono natychmiastowe odpowiedzi na zadawane przez przedsiębiorców pytania. Bardzo pozytywnie oceniono również rozmowy bezpośrednie prowadzone przy udziale tłumacza. (…) BSO Prawo & Podatki pomogła Izbie Gospodarczej w Nachodzie zorganizować seminarium, które było pierwszym tego rodzaju wydarzeniem, a jego jakości trudno będzie dorównać.
František Molik
Dyrektor Przedstawicielstwa w Nachodzie

WPT, REFERENCJE BSO SZKOLENIA

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

HIRSCH POROZELL, Referencje BSO Prawo & Podatki

Hirsch Porozell sp. z o.o.

(…) BSO Law & Taxes Bramorski Szermach i Wspólnicy sp. k. offers a specific and detailed knowledge of trade, labor and real estate law, as well as it is able to properly use its knowledge for the benefit of its Clients.
mgr inż. Zbigniew Sąsiedzki
General Manager

WITEX POLSKA, REFERENCJE BSO PRAWO & PODATKI

Witex Polska sp. z o.o.

(?) For many years I have been given support on any level of legal services. This assistance is diligent and indicates vast professional background of the legal and accounting team of the BSO advisory group. (?)
Grzegorz Leszczuk
Vice President