Blog

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

04-04, 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Payroll accounting
Przedsiębiorca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zobowiązany jest do utworzenia ZFŚS. Poznaj podstawowe informacje na temat tworzenia ZFŚS i wydatkowania pieniędzy. ...
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Jednolity Plik Kontrolny ? nowe narzędzie kontroli

14-03, 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Financial accounting, JDG
Od 01 lipca 2016 r. przedsiębiorców poddanych kontroli skarbowej zacznie obowiązywać obowiązek przesyłania organom podatkowym danych księgowych w postaci jednolitego pliku kontrolnego, tzw. JPK. ...
Jednolity Plik Kontrolny ? nowe narzędzie kontroli

Ostatnie dni na obowiązkową rejestrację klimatyzacji…

11-03, 2016
Maciej Szermach
Blog
Nawet 3.000,00 zł może zapłacić przedsiębiorca, który nie zgłosi w terminie urządzeń chłodniczych do Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. ...
Ostatnie dni na obowiązkową rejestrację klimatyzacji…

MF zapowiada niższy podatek CIT od 2017 r.

29-02, 2016
Krzysztof Bramorski
Blog, Taxes
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy obniżającej obciążenia podatkowe małych przedsiębiorców (podatników CIT) zakłada wprowadzenie 15% stawki podatkowej. ...
MF zapowiada niższy podatek CIT od 2017 r.

Wydatki kwalifikowane oraz moment ich ujęcia w SSE

15-02, 2016
Kinga Werk
Blog, Special Economic Zone
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej SSE) są zobligowane do prowadzania ewidencji oraz obliczania wydatków kwalifikowanych. Maksymalny poziom takich wydatków wraz z wysokością przysługującej danemu podatnikowi pomocy publicznej określony jest w zezwoleniu strefowym. Pod pojęciem wydatków kwalifikowanych rozumie się koszty poniesione przed podatnika wyłącznie po dniu uzyskania zezwolenia strefowego, pomniejszone o [...] ...
Wydatki kwalifikowane oraz moment ich ujęcia w SSE