Blog

Delegowanie pracowników. Nowe przepisy już obowiązują.

21-06, 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Labour law, Payroll accounting
Nowa ustawa w sposób całościowy reguluje problematykę delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, o której dotychczas stanowił przede wszystkim rozdział IIa działu drugiego Kodeksu pracy ...
Delegowanie pracowników. Nowe przepisy już obowiązują.

Delegowanie pracowników. Oskładkowanie noclegów.

20-04, 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Labour law
SN: pojęcie przychodu w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obejmuje wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników i tym samym stanowi podstawę wymiaru składek na ubezp. społeczne. ...
Delegowanie pracowników. Oskładkowanie noclegów.

Delegowanie pracowników. Planowane zmiany.

08-04, 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Labour law
Na 18 czerwca 2016 r. planowane jest wejście w życie nowej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt ustawy z 16 marca 2016 r. wdraża do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. Jakie zmiany przyniesie? ...
Delegowanie pracowników. Planowane zmiany.

Prawo Pracy 2016: Zmiany w Kodeksie pracy

02-01, 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Labour law
22.02.2016 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 25.06.2015 roku o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych elementów tej nowelizacji w zakresie rozwiązywania umów o pracę. ...
Prawo Pracy 2016: Zmiany w Kodeksie pracy

Histeria ?umów śmieciowych?

27-11, 2015
Krzysztof Bramorski
Blog, Labour law
Kardynalnym błędem popełnianych przez krytyków umów zlecenia (a przy okazji w pewnym zakresie także umów o dzieło) ? bo o nich mowa ? jest skupianie krytyki na samych umowach właśnie. ...
Histeria ?umów śmieciowych?