Blog

Delegowanie pracowników. Planowane zmiany.

08-04, 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Labour law
Na 18 czerwca 2016 r. planowane jest wejście w życie nowej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt ustawy z 16 marca 2016 r. wdraża do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. Jakie zmiany przyniesie? ...
Delegowanie pracowników. Planowane zmiany.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

04-04, 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Payroll accounting
Przedsiębiorca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zobowiązany jest do utworzenia ZFŚS. Poznaj podstawowe informacje na temat tworzenia ZFŚS i wydatkowania pieniędzy. ...
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Jednolity Plik Kontrolny ? nowe narzędzie kontroli

14-03, 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Financial accounting, JDG
Od 01 lipca 2016 r. przedsiębiorców poddanych kontroli skarbowej zacznie obowiązywać obowiązek przesyłania organom podatkowym danych księgowych w postaci jednolitego pliku kontrolnego, tzw. JPK. ...
Jednolity Plik Kontrolny ? nowe narzędzie kontroli

Ostatnie dni na obowiązkową rejestrację klimatyzacji…

11-03, 2016
Maciej Szermach
Blog
Nawet 3.000,00 zł może zapłacić przedsiębiorca, który nie zgłosi w terminie urządzeń chłodniczych do Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. ...
Ostatnie dni na obowiązkową rejestrację klimatyzacji…

MF zapowiada niższy podatek CIT od 2017 r.

29-02, 2016
Krzysztof Bramorski
Blog, Taxes
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy obniżającej obciążenia podatkowe małych przedsiębiorców (podatników CIT) zakłada wprowadzenie 15% stawki podatkowej. ...
MF zapowiada niższy podatek CIT od 2017 r.