Blog

Delegowanie pracowników. Nowe przepisy już obowiązują.

21-06, 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Labour law, Payroll accounting
Nowa ustawa w sposób całościowy reguluje problematykę delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, o której dotychczas stanowił przede wszystkim rozdział IIa działu drugiego Kodeksu pracy ...
Delegowanie pracowników. Nowe przepisy już obowiązują.

Duże przedsiębiorstwa zastosują JPK od 1 lipca br.

10-06, 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Financial accounting, JDG, Special Economic Zone
Na wdrożenie JPK duże firmy mają czas do 1 lipca 2016 r. Od tego dnia stosowanie nowej metody kontroli będzie dla tej grupy obligatoryjne. ...
Duże przedsiębiorstwa zastosują JPK od 1 lipca br.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Przygotuj się na zmiany.

10-06, 2016
Krzysztof Bramorski
Blog, Taxes
Optymalizacje podatkowe pod lupą. Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Kto i kiedy może ją zastosować? ...
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Przygotuj się na zmiany.

Nabycie środka trwałego w SSE

25-05, 2016
Kinga Werk
Blog, Special Economic Zone
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.) za wydatki kwalifikowane uznaje się cenę nabycia bądź koszt wytworzenia we własnym zakresie, pod [...] ...
Nabycie środka trwałego w SSE

Delegowanie pracowników. Oskładkowanie noclegów.

20-04, 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Labour law
SN: pojęcie przychodu w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obejmuje wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników i tym samym stanowi podstawę wymiaru składek na ubezp. społeczne. ...
Delegowanie pracowników. Oskładkowanie noclegów.