Accounting

Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

02-11, 2016
Accounting, Financial accounting, News

Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe obrazuje stan finansów organizacji. Jest to zarówno informacja dla władz czy członków organizacji jak i wiadomość, która jest ?wysyłana? w świat: do urzędów, darczyńców, sponsorów czy szeroko rozumianej opinii publicznej. Dobrze sporządzone sprawozdanie finansowe jest podstawą do pełnej kontroli finansowej kondycji firmy. Konsekwencje popełnionych w nim błędów mają swoje reperkusje w kolejnych latach obrotowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami w sprawozdaniach finansowych za 2016 r. , które w artykułach na naszym blogu prezentują nasi księgowi.

Według definicji:
Sprawozdanie finansowe ? wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego.