Financial accounting

Forma opodatkowania do 20 stycznia

29-12, 2016
Financial accounting, News, Taxes

Forma opodatkowania do 20 stycznia

Podatnicy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania dochodów w 2017 r. powinni do 20 stycznia 2017 r. złożyć stosowne oświadczenie do urzędu skarbowego.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą określają formę opodatkowania uzyskiwanych dochodów w momencie rozpoczęcia działalności. Podatnik, uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej może opodatkować swoje przychody:

  • według skali podatkowej,
  • podatkiem liniowym w wysokości 19%,
  • bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy podatkiem tonażowym (dotyczy określonych rodzajów działalności).

W trakcie prowadzenia działalności istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania. Wystarczy, że w terminie do 20 stycznia danego roku, podatnik powiadomi o zmianie formy opodatkowania odpowiedni urząd skarbowy.