Blog

Featured Video Play Icon

Czy na terenie SSE obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości?

11-10, 2016
Kinga Werk
Blog, Special Economic Zone
Zgodnie z uchwałą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uprawnienia w zakresie ustalania stawek podatkowych oraz ustanawiania zwolnień od podatków i opłat przysługują Radom Gmin. ...
Czy na terenie SSE obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości?

Dyskontowanie w SSE

27-07, 2016
Kinga Werk
Blog, Financial accounting, Special Economic Zone
Firmy działające w SSE mają prawo do dyskontowania kosztów inwestycji oraz wysokości pomocy publicznej. Jakie inne wydatki są urealniane? ...
Dyskontowanie w SSE

Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu

29-06, 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Special Economic Zone
Jednym z warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest poniesienie określonej wielkości wydatków inwestycyjnych, związanych bezpośrednio z realizacją zadań objętych zezwoleniem. ...
Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu

Duże przedsiębiorstwa zastosują JPK od 1 lipca br.

10-06, 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Financial accounting, JDG, Special Economic Zone
Na wdrożenie JPK duże firmy mają czas do 1 lipca 2016 r. Od tego dnia stosowanie nowej metody kontroli będzie dla tej grupy obligatoryjne. ...
Duże przedsiębiorstwa zastosują JPK od 1 lipca br.

Nabycie środka trwałego w SSE

25-05, 2016
Kinga Werk
Blog, Special Economic Zone
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.) za wydatki kwalifikowane uznaje się cenę nabycia bądź koszt wytworzenia we własnym zakresie, pod [...] ...
Nabycie środka trwałego w SSE