Blog

Świadectwa pracy na nowych zasadach

12-01, 2017
Dorota Dytfeld
Blog, Payroll accounting
Zmiany wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców objęły także czynności związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. ...
Świadectwa pracy na nowych zasadach

Kodeks pracy 2017

04-01, 2017
Barbara Wawrzyniak
Blog, Labour law, Payroll accounting
1 stycznia 2017 r. zmieniał się kodeks pracy. Nowe regulacje mają na celu złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców. Sprawdź zestawienie zmian. ...
Kodeks pracy 2017

Delegowanie pracowników. Nowe przepisy już obowiązują.

21-06, 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Labour law, Payroll accounting
Nowa ustawa w sposób całościowy reguluje problematykę delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, o której dotychczas stanowił przede wszystkim rozdział IIa działu drugiego Kodeksu pracy ...
Delegowanie pracowników. Nowe przepisy już obowiązują.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

04-04, 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Payroll accounting
Przedsiębiorca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zobowiązany jest do utworzenia ZFŚS. Poznaj podstawowe informacje na temat tworzenia ZFŚS i wydatkowania pieniędzy. ...
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zmiany w zasadach poboru składek

12-01, 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Payroll accounting
Uchwalona w 2014 r. nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadziła szereg zmian w zasadach poboru składek na ubezpieczenia społeczne. Choć nowelizacja nie jest obszerna, stosowanie w praktyce nowych przepisów może budzić wątpliwości. ...
Zmiany w zasadach poboru składek