Blog

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania kobiet

08-08, 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Labour law
Początkiem sierpnia br. uległy zmianie przepisy Kodeksu pracy dotyczące zatrudniania kobiet. Dla pracodawców oznacza to m.in. konieczność zmiany regulaminów pracy. ...
Nowe przepisy dotyczące zatrudniania kobiet

Dyskontowanie w SSE

27-07, 2016
Kinga Werk
Blog, Financial accounting, Special Economic Zone
Firmy działające w SSE mają prawo do dyskontowania kosztów inwestycji oraz wysokości pomocy publicznej. Jakie inne wydatki są urealniane? ...
Dyskontowanie w SSE

Pierwsze pliki JPK do 25 sierpnia.

25-07, 2016
Kamila Sobolewska
Blog, Financial accounting, Taxes
Do 25 sierpnia pierwsze pliki JPK trafią do urzędów skarbowych. Kontroli poddane zostaną w pierwszej kolejności duże przedsiębiorstwa. ...
Pierwsze pliki JPK do 25 sierpnia.

Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu

29-06, 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Special Economic Zone
Jednym z warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest poniesienie określonej wielkości wydatków inwestycyjnych, związanych bezpośrednio z realizacją zadań objętych zezwoleniem. ...
Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu

Delegowanie pracowników. Nowe przepisy już obowiązują.

21-06, 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Labour law, Payroll accounting
Nowa ustawa w sposób całościowy reguluje problematykę delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, o której dotychczas stanowił przede wszystkim rozdział IIa działu drugiego Kodeksu pracy ...
Delegowanie pracowników. Nowe przepisy już obowiązują.