Blog

Sprawozdanie finansowe spółki

02-02, 2015
Wojciech Skowyrko
Blog, Financial accounting, Financial Statement
Sprawozdanie finansowe to raport roczny przedstawiający czytelny przegląd rozwoju działalności danej spółki i jej sytuację. Dobrze sporządzone wzmacnia wiarygodność firmy. ...
Sprawozdanie finansowe spółki