Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

16-07, 2015
News, Payroll accounting
15.05.2015 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają m.in. e-zaświadczenia lekarskie. ...
Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

Zmiany prawne 2015: Badania lekarskie pracowników

25-03, 2015
Labour law, News, Payroll accounting
Obecnie zgodnie z kodeksem pracy, osoba przyjmowana do pracy podlega obowiązkowym wstępnym badaniom lekarskim. ...
Zmiany prawne 2015: Badania lekarskie pracowników

Nowa procedura rozliczeń VAT transgranicznych usług cyfrowych

11-02, 2015
Accounting, Financial accounting, News
Od 1 stycznia 2015 r. miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych, świadczonych dla konsumentów jest kraj, w którym konsumenci posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. ...
Nowa procedura rozliczeń VAT transgranicznych usług cyfrowych

Szkolenie: Sprawozdanie finansowe 2014

04-02, 2015
Events, News
Szczegółowe zapoznanie się z procesem przygotowania rocznego raportu finansowego. Szkolenie już 17 lutego 2015 r. ...
Szkolenie: Sprawozdanie finansowe 2014

Patronaty: Młodzi Prawnicy usprawniają państwo

01-02, 2015
About us, News
Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy
Sorry. This site is not currently available. ...
Patronaty: Młodzi Prawnicy usprawniają państwo